Rekrutacja jednorazowa

Rekrutacja jednorazowa (bezpośrednia) ma charakter jednorazowy pomiędzy agencją a pracodawcą.

Ta forma współpracy ma na celu zaspokojenie potrzeb kadrowych pracodawcy poprzez przeprowadzenie przez agencję procesu rekrutacji według zleceń rekrutacyjnych, określających liczbę potrzebnych pracowników i wymagania pracodawcy w stosunku do ich kwalifikacji oraz przedstawieniu ich pracodawcy.

Ponadto zakres usługi rekrutacji zawiera: